Història

Mas Bosch està qualificada com una de les grans masies senyorials fortificades del s. XVI que es conserven a l’Empordà. La història d’aquesta masia es veu reflectida en els seus elements decoratius històrics. Es per això que proposem una ruta tant per l’exterior com per l’interior, per transmetre’n la història.


Mas Bosch pertany al Veïnat de Les Tres Cases: Mas Serra, Mas Bosch ï Mas Comelles. Es tracta d’un conjunt de masies fortificades del s. XVI que es troben sobre un replà anomenat la Serra de la Garriga. El primer registre que se’n troba és en un escrit testamentari a Santa Maria de Vilabertran que data de 1214, on apareix citat com a Mas Olivet.

Façana Oest

Hi destaca una finestra renaixentista amb frontal, catalogada. A dins, esculpit en relleu hi ha el cap d’un barbut, que amb la barba assenyala la direcció del vent més freqüent a la zona: la tramuntana, que bufa des del nord. Aquest és un dels símbols que solen trobar-se sovint al Camí de Santiago, la qual cosa fa pensar als historiadors que Mas Bosch es trobava en la ruta de pelegrinatge i constituïa un punt d’aturada del Camí.

Façana Nord

Restaurada recentment, s’adverteix un matacà a la part alta del mur (forats defensius per llançar projectils verticalment). A la part superior, s’hi troba una finestra amb caps d’home i dona original, catalogada. A sota, una altra finestreta d’arc de mig punt i motllura de mitja canya.

Torre de Defensa

La Torre de Defensa li dona el caràcter fortificat a la masia, juntament amb el gruix dels murs (més d’1 m de gruix).
Mur de migdia (sud-oest). És de planta rectangular i conserva els merlets (sortints verticals i rectangulars disposats a intervals regulars que coronen els murs perimetrals de castells i torres defensives). La torre està dividida en planta i dos pisos.
Hi ha diverses finestres, una de les quals (migdia, sud) ostenta un escut que es creu que representa les quatre barres.

Mur occidental: veiem una llarga espitllera (obertura llarga i estreta en un mur per disparar-hi a través) d’arma de foc i una finestra amb decoració renaixentista senzilla.
Es creu que la Torre de Defensa fou anul·lada o va perdre la seva funció a finals del s. XVII, en obrir-s’hi una capella a la part interior. Hi trobem una inscripció de la data 1687. La capella es va dedicar a la Verge del Roser i posteriorment a Sant Ramon, un altre senyal que fa creure que la casa era parada del Camí de Santiago.

Façana Principal

S’hi accedeix entrant per la porta gran (actual entrada principal).
Conté un portal d’arc de mig punt. La finestra de sota és d’estil gòtic-renaixentista. Hi ha esculpides dues flors en relleu i al costat seu dues persones que sostenen un escut amb una flor.

Interior

A la part baixa uns grans arcs de mig punt sostenen els sostres, originalment de fusta. Les bigues descansen sobre mènsules (part de la biga d’un edifici que sobresurt a l’exterior de la façana i sosté la cornisa).

La masia està feta amb carreus (pedra tallada destinada a l’edificació o a la construcció, generalment quadrada o rectangular amb un acabat fi i amb la cara a la vista allisada) tallats a esquadra (en forma d’esquadra o en angle recte). La pedra utilitzada és calcària de la zona.

Nau Principal

Originalment, la part baixa de la masia era la zona del trull d’oli. L’Empordà és una terra amb una llarga tradició de vinyes i olivedes. Mas Bosch comptava amb camps d’oliveres propis i produïa el seu propi oli.

El TRULL o molí d’oli, es troba al costat de la xemeneia (font). On ara hi ha els banys de la planta baixa, es guardaven les tines o dipòsits d’oli, que ara serveixen d’elements decoratius al jardí.

ESCALA:
L’escala és un dels elements més antics de la casa. Separava la part noble (primera planta) del trull.

A dalt, hi trobem la zona senyorial o noble.
Es creu que a partir de finals del s. XVII la masia fou gestionada pels Hospitalaris. D’aquí els elements religiosos que es troben a la zona noble:
– Inscripció entrada habitació 4, de 1541
– Pila d’aigua beneïda
– Font amb decoració
– Decoració de les portes

La masia es troba en la ruta entre el famós Monestir de Sant Pere de Rodes i la important ciutat medieval de Besalú. Això fa pensar als historiadors que la casa rebia a pelegrins o caminants que feien aquesta ruta i eren acollits per al seu descans, així que Mas Bosch ja era un allotjament al s. XVII.

2014 a 2017
La Rehabilitació

La reforma i rehabilitació de l’hotel és obra de l’arquitecte Javier Clarós.
L’obra s’ha dut a terme conservant artísticament els elements arquitectònics i decoratius que li ha atorgat la seva història, incorporant les comoditats i els elements d’última generació que permeten a l’hoste gaudir d’un benestar complet.

Reservi una habitació i
gaudeixi de l’Hotel Mas
Bosch 1526